Strona DPS w Gdyni
Dom Pomocy Społecznej w Gdyni zapewnia: opiekę medyczną, terapię, rehabilitację.


Informacje


Dom jest jednostką organizacyjną miasta Gdyni na prawach powiatu, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

Dom przeznaczony jest dla 79 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Szczegółowe przepisy regulujące sposób funkcjonowania domu pomocy społecznej znajdują się, między innymi, w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. Nr 163 z późn. zm.) i akcie wykonawczym (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2012 poz.964) oraz statucie domu.

Wszelkie formalności dotyczące umieszczenia w Domu należy załatwiać we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania – Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej:

 DOPS nr 1 ul. Batalionów Chłopskich 1 
 tel. 58 627 20 00 
 DOPS nr 2 ul. Sikorskiego 2a 
 tel. 58 625 17 49 
 DOPS nr 3 ul. Działowskiego 9 
 tel. 58 663 20 20 
 DOPS nr 4 ul. Abrahama 59 
 tel. 58 620 24 04

Słoneczna Jesień

Klub Seniora

BIP

monitoring pozycji

DO POBRANIA

Struktura domu

Budżet i mienie

Statut domu