Strona DPS w Gdyni
Dom Pomocy Społecznej w Gdyni zapewnia: opiekę medyczną, terapię, rehabilitację.
Słoneczna Jesień

Klub Seniora

BIP

monitoring pozycji

DO POBRANIA

Struktura domu

Budżet i mienie

Statut domu