Strona DPS w Gdyni
Dom Pomocy Społecznej w Gdyni zapewnia: opiekę medyczną, terapię, rehabilitację.
Fundacja “Słoneczna Jesień” została ustanowiona w 2005 roku w celu wspierania działalności Domu Pomocy Społecznej w Gdyni oraz podejmowania działań na rzecz osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych - zarówno potencjalnych przyszłych mieszkańców DPS, jak również osób mieszkających w swoich domach rodzinnych, a z różnych względów wymagających wsparcia.

Ponadto Fundacja może wspomagać opiekunów osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Główne cele Fundacji obejmują:

Słoneczna Jesień

Klub Seniora

BIP

monitoring pozycji

DO POBRANIA

Struktura domu

Budżet i mienie

Statut domu